Управление и поддръжка на комплекси от затворен тип

Управлението и менажирането на жилищно-ваканционни комплекси, апарт-хотели и ваканционни селища от затворен тип изисква постостоянна грижа за общите части, които следва да бъдат поддържани не само през летния сезон, а целогодишно.

Състоянието на общите части е от изключително голямо значение, особено за такива ваканционни комплекси, които се отдават на туристи на краткосрочен принцип. Всеки собственик или наемател би предпочел да заплати повече за качествени услуги и добросъвестна поддръжка на сградата която обитава.

Таксата се изчислява за квадратен метър върху общата площ на имота и се заплаща еднокртно, обикновено в началото на календарната година. В почти всички ваканционни комплекси сумата варира м/у 6 и 12 евро/кв.м. В някои по-луксозни комплекси достига до 16 евро/кв.м.
Размерът на изискваната сума се определя от управляващата компания индивидуално и зависи от конкретната политика за управление във всеки отделен комплекс.

Предлаганите услуги могат да бъдат разделени на три основни групи:

Административно управление на комплекса:

• Оперативен мениджмънт и локална администрация
• Инкасиранеи плащания на комунални услуги
• Поддръжка на онлайн система и комуникации

Технически услуги:
(Включва техническата поддръжка на сградата и съоръженията).
 
• Електрическа инсталация
• Климатична съоръжения и профилактика
• Водопроводни и канализационни съоръжения
• Комунукационна мрежа (ТВ/Интернет)
• Покриви и отводнителни системи
• Асансьори (абонамент и профилактика)
• Бариери и оградни съоръжения
• Системи за достъп и видеонаблюдение
• Системи за пожароизвестяване

Услуги, свързани с експлоатацията на комплекса:

• Почистване (общи части, прилежащи помещения и екстериор)
• Реновиране и освежажане на фасади
• Озеленяване и поддръжка на екстериорни съоръжения
• Поливни системи и поддръжка на басейни
• Охрана, рецепция и системи за достъп
• Зазимяване и конрол

ВАЖНО: съответната годишна такса за поддръжка на общите части НЕ покрива строително-ремонтни дейности, непредвидени разходи при отдаване под наем и лични такива, свързани с тенически неизправности по имота. Те могат да бъдат извършени срещу допълнително заплащане, както от менажиращата компания, така и от трети лица в зависимост от личните предпочитания на собственика.