1. Определете целта на покупката.

Често пъти купувачите на ваканционни имоти действат емоционално, без да имат дългосрочна визия за предназначението и стопанисването на своя имот. При консултация с брокера е важно да заявите своите намерения.

- имот за лично ползване: сезонно или целогодишно

- имот с цел инвестиция и отдаване под наем

- инвестиция с цел препродажба

2. Определете района и предпочитаната от вас локация.

Проучете предварително района, където купувате относно инфраструктура и комуникации, възможни бъдещи промени, достъп до плажа и др.

3. Не пренебрегвайте качеството на строителство за сметка на цената.

Максимата, че евтиното излиза скъпо важи в пълна сила за онези имоти с подозрително ниски цени, които могат много бързо да ви разочароват и обратно да ви поставят в ролята на продавач.

4. Информирайте се за услугите в комплекса.

Преди покупка на ваканционно жилище се информирайте за допълнителните услуги предлагани в комплекса. Годишната такса за обслужване покрива разходите за персонал и технически съоръжения в комплекса, но почистващи услуги, СПА процедури и др., се заплащат допълнително според ценовата политика на комплакса.

5. БЕЗ КОМИСИННА от купувача.

При закупуване на ваканционен имот в България е прието, клиентът да не заплаща допълнителна комисинна на агенцията. За разлика от градските имоти агентска комисионна се дължи от продавача.

6. Разходи при прехвърляне на собствеността.

При нотариялното прехвърляне на имота и смяна на собствеността, разходите се поемат от купувача. Те възлизат на около 6% от продажната цена вписана по нотариален акт.

Сумата се заплаща еднократно и включва:

- нотариални такси

- адвокатски хонорар

- местни данъци и такси

- вписване в данъчния регистър

7. Резервация на имота.

След направен избор за конкретен имот от купувача се заплаща т.н. резервационна такса в размер на € 2000. Тази сума се приспада от продажната цена на имота, които своевременно се сприра от продажба и предлагане на трети лица.

8. Комунални разходи. 

Последващи за електричество и вода се заплащат лични, или по банков път от новия собственик, след встъпване във владение, според консумацията и периода на ползване.